دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

این دانشکده هم‌اکنون دارای چهار گروه آموزشی به شرح زیر می‌باشد: گروه آموزشی مهندسی علوم خاک، گروه مهندسی آموزشی آبیاری و آبادانی، گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی.

 

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران از سال 1324 در زمینه آموزش خاک‌شناسی آغاز به فعالیت کرد، اما رشته خاک‌شناسی مستقل در سال 1342 ایجاد شد. در این دانشکده دوره فوق‌لیسانس خاک‌شناسی در سال 1345 و دوره دکتری این رشته در سال 1369 دایر شد. این گروه تا پیش از سال 1339 تنها به ارائه درس‌های شیمی (کانی و آلی) و خاک‌شناسی عمومی می پرداخت و گروه مستقلی نبود، اما از سال 1342 به‌عنوان یک گروه آموزشی مستقل به‌طور رسمی آغاز به کار کرد.

 

گروه آموزشی مهندسی آبیاری و آبادانی

 درس‌های مربوط به رشته آبیاری در مدرسه عالی فلاحت (1307) با عنوان مهندسی زراعی و اساسنامه دانشکده کشاورزی (1319) با عنوان آبیاری و زهکشی تدریس می‌شد. رشته آبیاری و آبادانی در سال 1334 دایر شد و هم‌اکنون مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته‌های آبیاری و زهکشی، منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و هواشناسی کشاورزی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را دارا است. با توجه به این گرایش‌ها و رشته‌ها، دانش آموختگان مهندسی آبیاری و آبادانی می‌توانند در زمینه‌های مختلف بررسی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، تلفیق بهره برداری از آب‌های سطحی و زیرزمینی، طراحی سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار و سطحی، زهکشی اراضی، طراحی شبکه‌های انتقال، اجرا و نظارت بر طرح‌های آبی، مدیریت  بهره برداری از شبکه‌ها، مهندسی رودخانه و مطالعات مهندسی محیط‌زیست برای بررسی و ارزیابی اثرگذاری‌های کودها و سموم بر محیط‌زیست و سفرهای آب زیرزمینی، به کار بپردازند. دانش آموختگان هواشناسی کشاورزی نیز در زمینه بررسی اثرگذاری‌های عامل‌های جوی و هیدرولوژیک بر محصولات کشاورزی، باغی و جنگل‌ها، تعیین شرایط زیست اقلیمی گیاهان، بررسی امکان افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی و تعیین میزان خطر عامل‌های اقلیمی بر محصولات می‌توانند فعالیت کنند.

 

گروه آموزشی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک-مکانیزاسیون)

رشته ماشین های کشاورزی نخستین بار در سال 1334 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به وجود آمد، اما درس‌های این رشته از سال‌های پیش در مدرسه فلاحت مظفری و دبستان برزگران با عنوان ماشین‌های فلاحتی تدریس می‌شده است. این رشته در مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی نیز زیر عنوان مهندسی زراعی به دانش آموزان درس داده می‌شده و در اساسنامه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران مصوب  13 بهمن 1319؛ با عنوان ماشین‌های کشاورزی؛ درس‌های این رشته گنجانیده شده بود. در سال 1343 با تغییر نظام آموزشی، در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، دوره کارشناسی این رشته از 3 به 4 سال افزایش یافت. این گروه در سال 1334 با ایجاد رشته مکانیک و ماشین‌های کشاورزی تشکیل شد. دوره کارشناسی ارشد رشته ماشین‌های کشاورزی از سال 1347 در این دانشکده آغاز به کار کرد.

در سال 1350 نخستین دوره کارشناسی ارشد و در سال 1374 نخستین دوره دکتری در رشته مکانیک و ماشین‌های کشاورزی در این گروه دایر شد. این گروه در سال 1384 برای نخستین بار در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مکانیزاسیون کشاورزی دانشجو پذیرفت و با پیگیری‌های مستمر موفق به راه‌اندازی مقطع دکتری مکانیزاسیون در سال 1387 شد.

 

گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

این گروه که پیشتاز آموزش و پژوهش در بیوتکنولوژی کشاورزی در کشور می‌باشد در سال 1377 در مقطع کارشناسی ارشد در مجموعه گروه زراعت و اصلاح نباتات به‌صورت یک رشته راه‌اندازی شد. هدف‌های این گروه عبارت‌اند از: تربیت نیروی انسانی در کنار دیگر گروه‌های آموزشی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری برای تأمین متخصصان موردنیاز در مراکز و موسسه‌های آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با بیوتکنولوژی کشاورزی، انجام تحقیقات بیوتکنولوژی در زمینه‌های مختلف کشاورزی توسط اعضای هیئت علمی وابسته و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به‌منظور حل چالش‌ها و تنگناهای کشاورزی کشور، همکاری با دیگر گروه‌های دانشکده و مراکز و موسسه‌های که علاقه‌مند به انجام تحقیقات بیوتکنولوژی و علاقه به آموزش نیرو در زمینه بیوتکنولوژی هستند و هیئت علمی وابسته این گروه شامل 5 استاد، 8 دانشیار و 10 استادیار می باشد. بیوتکنولوژی کشاورزی شامل مجموعه‌ای از علوم و تکنولوژی در زمینه‌های ژنتیک مولکولی، کشت بافت، میکروبیولوژی، بیوشیمی، اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک است و از آن برای تهیه ارقام جدید زراعی و باغی و مبارزه با آفات و بیماری‌ها استفاده می‌شود. برنامه کارشناسی ارشد پیوسته بیوتکنولوژی کشاورزی در دست تهیه می‌باشد و به‌زودی دانشجو خواهند گرفت.