جلال افشار


جلال افشار در سال 1273 در شهر ارومیه چشم به جهان گشود و در 14 اسفند 1353 در تهران درگذشت. شادروان جلال افشار، استاد ممتاز دانشگاه تهران، بنیان‌گذار علوم حشره‌شناسی و دفع آفات گیاهی در ایران، پای گذار موزه جانورشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بود.